Otse põhisisu juurde

Huvihariduse stipendium

Õigusakt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/421052019013

Pressiteade:  https://tartu.ee/et/uudised/tartus-hakatakse-valja-andma-teadushuvihariduse-juhendajate-stipendiume

KKK

K: Kas stipendiumi saamiseks peab olema töötanud ringi juhendajana vahetult taotlemisele eelneval õppeaastal? 
V: Stipendiumi võib taotleda inimene, kes töötab Tartu linnas tegutsevas huvitegevuse ühingus, huvikoolis, üldhariduskoolis või muu huvitegevust või huviharidust pakkuva juriidilise isiku juures. Töötamise kinnituseks saab esitada töölepingu, vabatahtliku töö lepingu, väljaprindi töötamise registrist vm sobiva dokumendi. Taotlejal peab olema vähemalt ühe õppeaasta pikkune kogemus LTT valdkonna ringijuhendajana, aga see ei pea olema vahetult taotlemisele eelneval õppeaastal saadud kogemus.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Huvitegevuse riigiraha Tartus 2019. aastal

Avalike toetuskonkursside aluseks on kaks volikogu õigusakti:
Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrus nr 69 "Huvihariduse stipendium 2019"; Tartu Linnavolikogu 16.05.2019 määrus nr 68 "2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetus". 2019. aasta huvitegevuse riigiraha kasutamise kava kinnitati 19.03.2019, vt https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031900269.

Ülevaade 2019. aasta tegevustest kitsaskohtade kaupa:

Õppereisi toetus

Õppreisi toetus jaguneb kaheks: välisriikidesse minek ehk lähetus (kogueelarve 40 000 eurot) ning väliseksperdi vastuvõtt (kogueelarve 20 000 eurot). Õppereisi toetust võib taotleda kõigi huvihariduse ja huvitegevuse valdkondade arendamiseks. Õppereisist peab saama kasu 7-19aastastele noortele huviringi juhendaja või huvikooli õpetaja.
Kes võib taotleda? Õppereisi toetust võib taotleda sama juriidiline isik, kes saab toetust taotleda Tartu Linnavalitsuselt spordiklubina (https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017024?leiaKehtiv), kultuuri või noorte huvitegevuse ühinguna (https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018081?leiaKehtiv) või erahuvikoolina (https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013051?leiaKehtiv), samuti Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus.

Piirang.  Õppereisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust. Mobiilsustoetusi saab kolmes valdkonnas:
1. spordi mobiilsustoetus -  silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud…

Tehnika ja tehnoloogia ringi loomise toetus

Pressiteade: Tehnikaringi loomise konkursi tähtaeg läheneb. Teaduse ja tehnoloogia ringi loomise konkurss toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu kehtestatud korrale. Konkursi raames toetatakse 10 projekti, igaüht summas 5000 eurot, kokku 50 000 eurot. Projektide rahastamise aluseks on komisjoni liikmete antud keskmine hinne. Toetuse andmiseks järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani. Toetust antakse kuni vahendite lõppemiseni, alustades kõrgeima punktisumma saanud taotlusest. 
KKK
K: Mida loetakse tehnikavaldkonna alla? V: Tartu Linnavalitsus kasutab oma töös huvitegevuse klassfikaatorit, kus tehnikavaldkond jagatakse viieks alavaldkonnaks:
Tehnika (inseneeria, töö- ja tehnoloogiaõpetus jne)Infotehnoloogia (programmeerimine, arvutiõpetus, info- ja kommunikatsiooniteadus jne)Modellism (automodellism, lennumodellism, laevamodellism jne; modellismi lõimitud tegevused)RobootikaMuu tehnikavaldkonna tegevus (drooniring, mehaanika jne; lõimitud te…