Otse põhisisu juurde

Huvitegevuse riigiraha Tartus 2019. aastal

Avalike toetuskonkursside aluseks on kaks volikogu õigusakti:
2019. aasta huvitegevuse riigiraha kasutamise kava kinnitati 19.03.2019, vt https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/TLVK2019031900269.

Ülevaade 2019. aasta tegevustest kitsaskohtade kaupa:

  • 1. kitsaskoht: tõhustatud ja erituge vajavatele laste osalus noorsootöös on keskmisest madalam. Tegevused 2019: metoodikakoolitused 12 000, kaasava hariduse konsultandi teenuse pilootprojekt 24 000.
  • 2. kitsakoht: uuenduslike huvialade ja metoodikate hulk huvihariduses ja huvitegevuses on vähene. Tegevused 2019: rahvusvahelised õppereisid 40 000, rahvusvaheliste ekspertide vastuvõtt 20 000
  • 3. kitsaskoht: võimalused ning osalus huvihariduses ja huvitegevuses loodus-, tehnika- ja täppisteaduste (LTT) valdkonnas on vähesed. Tegevused 2019: tehnika ja tehnoloogia ringide käivitamise konkurss 50 000, LTT valdkonna huvihariduse ja huvitegevuse juhendajate stipendiumikonkurss 40 000, teaduse ja tehnika tegevuste integreerimine I kooliastme pikapäevarühmade tegevusse 10 000.
  • 4. kitsaskoht: huvitegevuses osalemise määr on kooliti ebaühtlane. Tegevus 2019: koolide huvitegevuse kaardistamise lisamooduli rakendamine Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO 15 000.
  • 5. kitsaskoht: noorte arvu suurenemise ja linna piiride laienemise tõttu on kõigile noortele huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste tagamine senisest keerukam. Tegevused 2019: jätkusuutliku õppe tagamine munitsipaalhuvikoolides 76 200, pearahapõhise toetuse tagamine erahuvikoolides ja mittetulundusühingutes eri valdkondades 2019. aastal lisanduvatele harrastajatele 282 108.

Kogusumma 572 946, sh administreerimiskulu 3638, jääk 2018. aastast 56 085, eraldis 2019. aastaks 516 861.


Pressiteade: https://tartu.ee/et/uudised/kolmandat-aastat-jarjest-antakse-tartus-hoogu-huvihariduse-innovatsioonile.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Õppereisi toetus

Õppreisi toetus jaguneb kaheks: välisriikidesse minek ehk lähetus (kogueelarve 40 000 eurot) ning väliseksperdi vastuvõtt (kogueelarve 20 000 eurot). Õppereisi toetust võib taotleda kõigi huvihariduse ja huvitegevuse valdkondade arendamiseks. Õppereisist peab saama kasu 7-19aastastele noortele huviringi juhendaja või huvikooli õpetaja.
Kes võib taotleda? Õppereisi toetust võib taotleda sama juriidiline isik, kes saab toetust taotleda Tartu Linnavalitsuselt spordiklubina (https://www.riigiteataja.ee/akt/406072017024?leiaKehtiv), kultuuri või noorte huvitegevuse ühinguna (https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018081?leiaKehtiv) või erahuvikoolina (https://www.riigiteataja.ee/akt/405022013051?leiaKehtiv), samuti Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus.

Piirang.  Õppereisi toetust ei saa taotleda tegevusteks, milleks on võimalik taotleda Tartu Linnavalitsuselt mobiilsustoetust. Mobiilsustoetusi saab kolmes valdkonnas:
1. spordi mobiilsustoetus -  silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud…

Tehnika ja tehnoloogia ringi loomise toetus

Pressiteade: Tehnikaringi loomise konkursi tähtaeg läheneb. Teaduse ja tehnoloogia ringi loomise konkurss toimub vastavalt Tartu Linnavolikogu kehtestatud korrale. Konkursi raames toetatakse 10 projekti, igaüht summas 5000 eurot, kokku 50 000 eurot. Projektide rahastamise aluseks on komisjoni liikmete antud keskmine hinne. Toetuse andmiseks järjestatakse taotlused hindamise tulemusel saadud punktide järjekorras kõrgeimast madalamani. Toetust antakse kuni vahendite lõppemiseni, alustades kõrgeima punktisumma saanud taotlusest. 
KKK
K: Mida loetakse tehnikavaldkonna alla? V: Tartu Linnavalitsus kasutab oma töös huvitegevuse klassfikaatorit, kus tehnikavaldkond jagatakse viieks alavaldkonnaks:
Tehnika (inseneeria, töö- ja tehnoloogiaõpetus jne)Infotehnoloogia (programmeerimine, arvutiõpetus, info- ja kommunikatsiooniteadus jne)Modellism (automodellism, lennumodellism, laevamodellism jne; modellismi lõimitud tegevused)RobootikaMuu tehnikavaldkonna tegevus (drooniring, mehaanika jne; lõimitud te…